Περιοδικὸ «Ἀκτῖνες»

Τὸ μηνιαῖο περιοδικὸ «Ἀκτῖνες», δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, ἐκδόθηκε τὸ 1938 καὶ κυκλοφορεῖ ἀνελλιπῶς ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα. Στὶς στῆλες του κυριαρχοῦν ἄρθρα γιὰ τὴν ἐπιστήμη, τὴ φιλοσοφία, τὰ κοινωνικὰ ζητήματα, τὰ γράμματα καὶ τὴν τέχνη, ἀλλὰ καὶ κείμενα γιὰ τὴν πνευματικὴ κρίση τῶν καιρῶν καὶ τὴ διαμόρφωση τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ μας.

Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῶν «Ἀκτίνων» εἶναι νὰ βοηθηθεῖ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος στὴν πνευματική του πορεία καὶ στὴν ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας. Μὲ σύγχρονα ἐπιστημονικά, κοινωνικά, ἱστορικά, ἐθνικά, βιοηθικὰ καὶ πολιτιστικὰ θέματα, ἀλλὰ καὶ προβληματισμοὺς σὲ θέματα περιβάλλοντος, ἐπικοινωνίας καὶ νέων τεχνολογιῶν, οἱ «Ἀκτῖνες» ἀτενίζουν μὲ αἰσιοδοξία τὸν 21ο αἰώνα καὶ πορεύονται μαχητικὰ πρὸς τὸ μέλλον μὲ κληρονομιὰ τὴν ἱστορικὴ παρακαταθήκη τους.

Πληροφορίες-ἐγγραφὲς συνδρομητῶν:
«Ἀκτῖνες»,
Καρύτση 14, 105 60 Ἀθήνα 
Τηλ. 210 3235 023
Fax 210 3235 931


Τεύχη Ἔτους 2021


Τεῦχος 785
Ἰανουάριος-
Φεβρουάριος

Τεύχη Ἔτους 2020


Τεῦχος 784 Τεῦχος 783 Τεῦχος 782 Τεῦχος 781 Τεῦχος 780 Τεῦχος 779
Νοέμβριος-
Δεκέμβριος
Σεπτέμβριος-
Ὀκτώβριος
Ἰούλιος-
Αὔγουστος
Μάϊος-
Ἰούνιος
Μάρτιος-
Ἀπρίλιος
Ἰανουάριος-
Φεβρουάριος

Τεύχη Ἔτους 2019


Τεῦχος 778 Τεῦχος 777 Τεῦχος 776 Τεῦχος 775 Τεῦχος 774 Τεῦχος 773
Νοέμβριος-
Δεκέμβριος
Σεπτέμβριος-
Ὀκτώβριος
Ἰούλιος-
Αὔγουστος
Μάϊος-
Ἰούνιος
Μάρτιος-
Ἀπρίλιος
Ἰανουάριος-
Φεβρουάριος

Τεύχη Ἔτους 2018


Τεῦχος 772 Τεῦχος 771 Τεῦχος 770 Τεῦχος 769 Τεῦχος 768 Τεῦχος 767
Νοέμβριος-
Δεκέμβριος
Σεπτέμβριος-
Ὀκτώβριος
Ἰούλιος-
Αὔγουστος
Μάϊος-
Ἰούνιος
Μάρτιος-
Ἀπρίλιος
Ἰανουάριος-
Φεβρουάριος

Τεύχη Ἔτους 2017


Τεῦχος 766 Τεῦχος 765 Τεῦχος 764 Τεῦχος 763 Τεῦχος 762 Τεῦχος 761
Νοέμβριος-
Δεκέμβριος
Σεπτέμβριος-
Ὀκτώβριος
Ἰούλιος-
Αὔγουστος
Μάϊος-
Ἰούνιος
Μάρτιος-
Ἀπρίλιος
Ἰανουάριος-
Φεβρουάριος

Τεύχη Ἔτους 2016


Τεῦχος 760 Τεῦχος 759 Τεῦχος 758 Τεῦχος 757 Τεῦχος 756 Τεῦχος 755
Νοέμβριος-
Δεκέμβριος
Σεπτέμβριος-
Ὀκτώβριος
Ἰούλιος-
Αὔγουστος
Μάϊος-
Ἰούνιος
Μάρτιος-
Ἀπρίλιος
Ἰανουάριος-
Φεβρουάριος

Τεύχη Ἔτους 2015


Τεῦχος 754 Τεῦχος 753 Τεῦχος 752 Τεῦχος 751 Τεῦχος 750 Τεῦχος 749
Νοέμβριος-
Δεκέμβριος
Σεπτέμβριος-
Ὀκτώβριος
Ἰούλιος-
Αὔγουστος
Μάϊος-
Ἰούνιος
Μάρτιος-
Ἀπρίλιος
Ἰανουάριος-
Φεβρουάριος

Τεύχη Ἔτους 2014


Τεῦχος 748 Τεῦχος 747 Τεῦχος 746 Τεῦχος 745 Τεῦχος 744 Τεῦχος 743
Νοέμβριος-
Δεκέμβριος
Σεπτέμβριος-
Ὀκτώβριος
Ἰούλιος-
Αὔγουστος
Μάϊος-
Ἰούνιος
Μάρτιος-
Ἀπρίλιος
Ἰανουάριος-
Φεβρουάριος

Τεύχη Ἔτους 2013


Τεῦχος 742 Τεῦχος 741 Τεῦχος 740 Τεῦχος 739 Τεῦχος 738 Τεῦχος 737
Νοέμβριος-
Δεκέμβριος
Σεπτέμβριος-
Ὀκτώβριος
Ἰούλιος-
Αὔγουστος
Μάϊος-
Ἰούνιος
Μάρτιος-
Ἀπρίλιος
Ἰανουάριος-
Φεβρουάριος


Τεύχη Ἐτῶν 2009 - 2012


2012 2011 2010 2009
Δεκέμβριος 736 726 706
Νοέμβριος 735 725 715 705
Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 734 724 714
Ἰούλιος-Αὔγουστος 733 723 713
Ἰούνιος 732 722 712
Μάϊος 731 721 711
Ἀπρίλιος 730 720 710
Μάρτιος 729 719 709
Φεβρουάριος 728 718 708
Ἰανουάριος 727 717 707

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΩΝ 1998 - 2014